START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
ZIMNA DYFUZJA
W¶ród wielu metod aromatyzacji, s± te bardziej i mniej skuteczne. Najwiêksze osiagniêcia nauki pozwoli³y na stworzenie dyfuzorów opartych o technologie Cold Air Diffusion czyli technologie zimnej dyfuzji

      Na czym polega  zimna dyfuzja przedstawia poni¿szy schemat

 

    Technologia zimnej dyfuzji pozwala na osi±gniêcie wielu korzy¶ci. Niezwykle ma³e cz±steczki pozwalaj± na aromatyzacjê wielkich powierzchni jak równie¿ tworzenie tzw. Lagun zapachowych. Bardzo ³atwo ³±cz± siê z cz±teczkami powietrza i pozostaj± w nim na bardzo d³ugo. 

 
nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL