START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
SANDA£ zachodnioindyjski

- pielêgnacja skóry - ³agodzi infekcje skóry, zmarszczki, rozstêpy,
- ma dzia³anie antybakteryjne,
- dzia³a relaksuj±co i odprê¿aj±co

Naturalny olejek SANDA£OWY zachodnioindyjski (amyris balsamifera) nale¿y do grupy olejków sanda³owych.

Zapachowo znacz±co ró¿ni siê od najczê¶ciej spotykanego olejku sanda³owego wschodnioindyjskiego (santalum

album). Posiada balsamiczny, specyficzny zapach. W aromaterapii wykorzystywany jest do pielêgnacji skóry

(ma dzia³anie antyseptyczne). W literaturze z dziedziny aromaterapii podaje siê te¿, i¿ olejek ten ma dzia³anie

relaksuj±ce i odprê¿aj±ce.
--------------------------------------------------------------------------------
- masa¿ - 3 do 5 kropli wymieszaæ z jedn± ³y¿k± (10 ml) oleju no¶nikowego np. z pestek winogron, jojoba, oliwa

z oliwek
- k±piel - 8 do 10 kropli na przeciêtn± wanne letniej wody - podawaæ w strumieñ wlewanej wody
- aromatyzacja powietrza - lampki, kominki aromaterapeutyczne, nawil¿acze powietrza - zgodnie z instrukcj±

ich u¿ycia lub dodaæ 10 kropli do miseczki z niewielk± ilo¶ci± gor±cej wody.

 
nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL