START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Kwalifikowane sadzonki truskawek
Gospodarstwo Ogrodniczege mgr Aleksander Nowosielski i mgr Zygmunt Nowosielski  kwalifikowane sadzonki ró¿nych odmian truskawek .
Proponujemy m.in.: 
sadzonki truskawek Honeoye  - pochodzenie amerykañskie, deserowa, bardzo wcze¶nie dojrzewaj±ca odmiana o wysokiej plenno¶ci, du¿ych i ¶rednich owocach, ¶rednio jêdrnych. Owoce truskawek Honeoye s± ma³o podatne na ple¶ñ. 

sadzonki truskawek Elsanta  - pochodzenie holenderskie, ¶rednio wczesna odmiana, wybitnie deserowa, do¶æ plenna. owoce truskawek Elsanta s± du¿e, jasnoczerwone, jêdrne i trwa³e, dobrze znosz± transport.

sadzonki truskawek Kent  - pochodzenie kanadyjskie, deserowa, bardzo plenna, wczesna odmiana, o d³ugim okresie owocowania. Owoce truskawek Kent s± du¿e i ¶rednie, jêdrne, intensywnie czerwone, s³odkie. Dobrze znosz± transport.

sadzonki truskawek Senga Sengana  - pochodzenia niemieckiego, ¶rednio pó¼na odmiana, bardzo plenna. Jest to podstawowa odmiana dla przetwórstwa. Owoce truskawek Senga Sengana s± ¶rednie, bardzo smaczne, ciemnoczerwone, ma³o jêdrne. Wytrzyma³e na mróz i susze.
 
nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL