START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Magia pomarañczy
ImageOwoc pomarañczy ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach farmakologicznych i kosmetycznych. Wykorzystuje siê zarówno same owoce, jak i kwiaty pomarañczy.
 
Ze skórki specjalnych, gorzkich owoców pozyskuje siê wysokiej klasy olejek eteryczny.  Ma on szerokie zastosowanie  w aromaterapii. Wykazuje bowiem dzia³anie uspokajaj±ce i wyciszaj±ce, a tak¿e antyseptyczne.

Olejek pomarañczowy nale¿y rozpylaæ w pomieszczeniu, w przypadku depresji, podwy¿szonego ci¶nienia têtniczego, czy zbytniego obci±¿enia uk³adu psychicznego ró¿norodnymi czynnikami stresowymi – ¶wie¿y zapach cytrusa zachêci do dzia³ania, przy jednoczesnym wyciszeniu nazbyt pobudzonego organizmu.

Je¶li natomiast nie preferujemy wdychania zapachu unosz±cego siê w powietrzu, a chêtnie poddajemy siê masa¿om, b±d¼ k±pielom z dodatkiem olejków eterycznych – ekstrakt z pomarañczy poza zbawiennym wp³ywem na nasz± psychikê, ¶wietnie oczy¶ci i nawil¿y nam skórê.


Monika Cyrta
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL