START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Hugo Boss - Boss Selection
Imagezapach mê¿czyzny sukcesu

Nowa woda Hugo Boss, Boss Selection, to zapach szczególny. £±czy on bowiem w sobie nowoczesno¶æ i tradycjê, jednocze¶nie jest elegancki i pe³en szyku. Kompozycja zosta³a stworzona z my¶l± o mê¿czy¼nie sukcesu, inteligentnym i pewnym siebie, który potrafi zachowaæ idealn± równowagê pomiêdzy ¿yciem zawodowym a prywatnym. Ten niezwykle wysublimowany zapach przeznaczony jest dla panów dojrza³ych, dumnych z tego, co uda³o im siê w ¿yciu osi±gn±æ, maj±cych jasn± wizjê swojej przysz³o¶ci.


Woda zamkniêta w klasycznym, prostok±tnym flakonie stanowi dope³nienie wizerunku  mê¿czyzny sukcesu. Jest to prawdziwy atrybut nowoczesnej mêsko¶ci.


Nuty zapachowe:

Nuty g³owy: akord ¶wie¿ej zieleni, mandarynka, ró¿owy pieprz, grejpfrut.
Nuty serca: petitgrain, li¶cie cedrowe, li¶cie geranium, any¿.
Baza: drewno cedrowe, paczula, wetyweria, heliotrop, pi¿mo.

Zapach dostêpny jest we flakonach o pojemno¶ci: 30ml, 50ml i 90 ml
Cena waha siê od 150 do 300 z³
 
 
Ewelina Murzicz

 

 

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL