START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
perfumy do w³osów z FM GROUP
ImageJak sprawiæ, by w³osy by³y pachn±ce i zdrowe?

Wiele z nas marzy o puszystej, piêknie u³o¿onej i w dodatku osza³amiaj±co pachn±cej fryzurze. Zwykle perfumy mog± jednak wysuszaæ w³osy lub doprowadzaæ do zlepiania siê pasm, dlatego warto stosowaæ perfumowane kosmetyki przeznaczone specjalnie do w³osów.

 Perfumy do w³osów stworzone przez FM GROUP zosta³y wzbogacone specjalnymi polimerami, które delikatnie utrwalaj± fryzurê, nadaj± w³osom naturalny po³ysk i zwiêkszaj± ich objêto¶æ. Dziêki nim fryzura zyskuje zniewalaj±cy zapach, nie trac±c naturalnego wygl±du.

Mo¿na stosowaæ do wszystkich rodzajów w³osów, równie¿ farbowanych.
Perfumy do w³osów FM GROUP nie posiadaj± w³a¶ciwo¶ci utrwalaj±cego lakieru.

PERFUMY DO W£OSÓW FM 81h

Do¶æ ekscentryczny zapach oddaj±cy tempo ¿ycia w wielkim mie¶cie. Dominuj± w nim nuty magnolii, konwalii, ró¿y i fio³ka, prze³amane ³agodno¶ci± aromatu jab³ka i zielonego ogórka.

pojemno¶æ: 50 ml
cena katalogowa: 17,80 PLN

PERFUMY DO W£OSÓW FM 141h

Kwiatowy, wyrafinowany zapach sw± krystaliczn± czysto¶æ zawdziêcza akordowi lodu. Ocieplaj± go s³oneczne nuty granatu, piwonii, magnolii, lotosu, ambry i pi¿ma.

pojemno¶æ: 50 ml
cena katalogowa: 17,80 PLN

PERFUMY DO W£OSÓW FM 147h

Kwiatowy zapach wyzwalaj±cy po¿±danie! Jedyna kompozycja, w której tak idealnie wspó³graj± ¶wie¿e nuty mandarynki, bergamotki, liczi, ¶liwki i konwalii.

pojemno¶æ: 50 ml
cena katalogowa: 17,80 PLN

 

(¼ród³o: FM GROUP)

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL