START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Christian Lacroix Absynthe - nowy zapach Avon
ImageZnany francuski projektant mody, Christian Lacroix, stworzy³ nowy zapach dla firmy Avon. To ju¿ trzecia kompozycja zapachowa sygnowana jego nazwiskiem.

Christian Lacroix Absynthe, bo tak brzmi nazwa tej najnowszej wody perfumowanej, inspirowana jest absyntem- -tajemniczym, trunkiem znanym ju¿ pod koniec XVIII wieku.

Eliksir ten, zwany równie¿ „Zielon± Wró¿k±”, s³yn±³ ze swoich niebezpiecznych, nawet narkotycznych w³a¶ciwo¶ci. Do dzi¶ jego dzia³anie stanowi zagadkê, a stosowanie nie do koñca uregulowane jest prawnie.
Nowy zapach Avonu ma byæ równie poci±gaj±cy, tajemniczy i niebezpiecznie kusz±cy. Jest to kompozycja kwiatowych i orientalnych nut, po³±czona z bogatymi aromatami drzewnymi.

Perfumy zamkniête s± we flakonie kojarzonym z peleryn±, wykorzystywan± podczas walk byków, któr± Christian Lacroix uczyni³ atrybutem mody couture. Uwagê przyci±ga ekstrawagancki, g³êboki i ostro zielony  kolor butelki, który przywodzi na my¶l odcienie szlachetnych kamieni.
Perfumy odnosz±c siê do przesz³o¶ci, jednocze¶nie emanuj± przysz³o¶ci± maj± byæ zachêt± do oddania siê hipnotyzuj±cym pokusom, maj± intrygowaæ, zniewalaæ i inspirowaæ.

Od lutego ka¿dy mo¿e poddaæ siê tej pokusie za cenê 160 z³ (50 ml)


Nuty g³owy: absynt, z³ota frezja, zielony any¿ek

Nuty serca: orchidea, szafran, narcyz

Nuty bazy: mirra, hebanowe pi¿mo, antyczne drewno, ambra

 

Ewelina Murzicz

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL