START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Sensational, Celine Dion
Image Nowy zapach Celine Dion.

 

Image

  Wiosna to czas, kiedy wszystko budzi siê do ¿ycia. Wyrwane z zimowego letargu zaczynamy buszowaæ po sklepach w poszukiwaniu najmodniejszych fasonów, wzorów i kolorów. Ka¿da rzecz jest nowa i elegancka, jednak czujemy jakby brakowa³o nam czego¶, co sprawi, ¿e bêdziemy zmys³owe, seksowne i kusz±ce …


Wystarczy tylko kilka kropel nowego zapachu sygnowanego nazwiskiem Celine Dion, a nasze marzenia stan± siê rzeczywisto¶ci±. Sensational to perfumy, które nadadz± ka¿demu wieczorowi niezapomniany charakter. 

 

Delikatn± podstawê stanowi irys i mimoza, do tego s³odkawy zapach gruszki, jab³ka i ¶liwki i kontrastuj±ce z nim drzewo cedrowe, bursztyn i pi¿mo. Taka mieszanka nie tylko dzia³a na zmys³y otaczaj±cych nas mê¿czyzn, lecz równie¿ daje nam poczucie lekko¶ci i delikatno¶ci. Pojemno¶ci eleganckich flakonów dostosowane  s± zarówno do noszenia w torebce jak i stania na pó³ce w ³azience. Przystêpna cena (ok. 70 z³ za 30 ml) zachêca do tego, by¶my ju¿ dzi¶ mog³y poczuæ siê wyj±tkowe.

                                                                                                                        Marta Izydorczyk

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                        

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL