START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Zeta di Zegna, Ermenegildo Zegna
Image Dwa nowe zapachy Ermenegildo Zegna.

 

 

Image Potentat mody mêskiej, marka Ermenegildo Zegna, wprowadzi³a w³a¶nie na rynek nowy zapach – Zeta di Zegna, dostêpny w wersji Fresh i Extreme.

Jest on idealny dla mê¿czyzny pewnego siebie, wyrafinowanego, pe³nego elegancji, stylu  i smaku, pozostaj±cego w nieustannym ruchu. Zapach ten ma wyra¿aæ pasjê ¿ycia, której ¼ród³em s± podró¿e, st±d powrót do ¶ródziemnomorskich klimatów, ciep³ej i nowoczesnej Italii. Mê¿czyzna ubrany w nuty zapachowe Zegny lubi technikê, miasto, szybko¶æ, szum i zgie³k pulsuj±cy ¿yciem.

Bazê zapachow± wody toaletowej stanowi±: zmys³owe nuty drewna, paczula, ciep³y mech dêbowy. Nuta g³owy to: bergamotka i rozmaryn; nuta serca: irys, ga³ka muszkato³owa oraz bia³y pieprz.

Flakony, w których zamkniêty jest zapach Zeta di Zegna s± mêskie, szykowne, wykonane z transparentnego szk³a. Wersja Fresh wyró¿nia siê ostro¶ci± b³êkitu, Extreme natomiast os³oniêta jest metaliczn± po¶wiat±. W sprzeda¿y dostêpne s± te¿ inne kosmetyki z t± nut± zapachow± (balsam po goleniu, dezodorant oraz ¿el do w³osów i cia³a) tworz±ce wraz z wod± toaletow± harmonijn± seriê.

Flakony nabyæ mo¿na w opakowaniach o pojemno¶ci 50 lub 100 ml
Cena waha siê od 150 do 250 z³.

Ewelina Murzicz
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL