START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Aktualny ranking kobiecych perfum.
Image Ranking najbardziej popularnych perfum dla kobiet.

Image
 
 
Poni¿ej przedstawiono marki kobiecych perfum, najchêtniej kupowanych przez panie. Perfumy u³o¿one s± kolejno, w zale¿no¶ci od popularno¶ci. Obok marki, znajduje siê cena podana w przybli¿eniu, poniewa¿ koszt perfum w zale¿no¶ci od perfumerii, nieznacznie siê od siebie ró¿ni. Ta ró¿nica cenowa waha siê w granicach kilku z³otych.1. Calvin Klein Truth Women (cena za 50 ml- ok. 140 z³.) - woda perfumowana dodaj±ca energii i chêci do ¿ycia. Zapach powsta³y na bazie nuty zapachowej: bambusa, dzikiej ró¿y i drzewa, z dodatkiem sanda³owca i pi¿ma, które dodaj± mu ostro¶ci.

2. Chanel Coco Mademoiselle (cena za 50 ml- ok. 292 z³ ) - ten zapach wybierany jest najczê¶ciej przez kobiety eleganckie. Zapach inspiruj±cy do dzia³ania, symbolizuj±cy nowoczesno¶æ. Mówi siê o nim tak¿e, ¿e uwodzi mê¿czyzn. Nuta zapachowa powsta³a na bazie ja¶minu, ró¿y i bia³ego pi¿ma.

3. Chanel No.5 (cena za 50ml- ok. 300 z³ ) - nastêpne z kolekcji wód perfumowanych marki Chanel, symbolizuj±cych zmys³owo¶æ i elegancjê. Chwalone przez sam± Marilyn Monroe. Aldehyda po³±czona z ja¶minem i ró¿± majow±, bazowane na drewnie sanda³owym i wanilii.

4. Chanel Chance ( cena za 50ml ? ok. 295 z³) - odwa¿ny zapach dla pewnych siebie kobiet, potrafi±cych doskonale uwodziæ. ¦wie¿o¶ci dodaj± mu cytrusy i hiacynt. Typowe dla marki Chanel po³±czenie ja¶minu i wanilii. Tym razem jednak z dodatkiem irysu.

5. Calvin Klein Eternity (cena za 100 ml- ok. 290 z³) - wyj±tkowy zapach dla kobiet , przypominaj±cy m³odo¶æ i pierwsze zauroczenie. Wspania³y, aromatyczny, wrêcz idealny. Po³±czenie granatu, chiñskiej piwonii, malin i pi¿ma.

6. Giorgio Armani Emporio Night She (cena za 50 ml- ok. 240 z³) - zapach delikatny a zarazem silny. Idealny wabik na mê¿czyzn. Symbol kobieco¶ci. Po³±czenie czarnej porzeczki, piwonii, konwalii, magnolii, fio³ku i irysu.

7. Giorgio Armani Code Woman (cena za 50 ml- ok. 240 z³) - zapach, który ma opiniê uwodzicielskiego, dla zmys³owych, pewnych siebie kobiet. Woda perfumowana, bazowana na ja¶minie po³±czonym z wanili± i chiñskim imbirem
oraz z nut± zapachow± z czerwonej pomarañczy i miodu.

8. Lacoste Touch Of Pink ( cena za 50 ml ? ok. 162 z³.) - s³odki, energiczny zapach dla kobiety nie lubi±cej nudy, pe³nej wigoru i energii. Bardzo czêsto wybierany przez nastolatki. Wanilia po³±czona z pi¿mem, drzewem sanda³owym,
ja¶minem i fio³kiem.

9. Escada Margaretha Ley (cena za 50 ml- ok. 160 z³) - woda perfumowana o uwodzicielskim zapachu, dla delikatnych, lubi±cych uwodziæ kobiet. Po³±czenie hiacyntu, ¶liwki, kokosu i ró¿y. Z dodatkiem wanilii i kadzid³a.

10. Gianni Versace Bright Crystal (cena za 30 ml - ok. 110 z³ ) - zapach luksusowy, wyj±tkowy, idealny na ka¿d± okazjê, którym nie ³atwo jest siê znudziæ. Nuty zapachowe to: jab³ko, pi¿mo, piwonia i kwiat lotosu.

*ranking stworzony na podstawie informacji uzyskanych we wroc³awskich perfumeriach.

 

El¿bieta Urbanowska

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL