START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Mexx XX Nice & Wild
Image To Ty decydujesz, kim chcesz byæ!

  

 
Nowa seria perfum firmy Mexx to co¶, na co d³ugo czeka³y¶my. Dwa nowe zapachy to spe³nienie oczekiwañ dwóch przyjació³ek. Tak jak w przyja¼ni podstaw± jest uzupe³nianie siê, tak samo jest w przypadku nowej linii zapachowej powy¿szej firmy. Ka¿da z nas ma w sobie kilka ¿ywio³ów, lecz nie ka¿da potrafi je pokazaæ!!! Na szczê¶cie pomog± nam w tym dwa nowe zapachy firmy Mexx.

Image

1.  Mexx XX WILD to zapach, który uwalnia z nas nasze drugie oblicze. Dziêki niemu czujemy siê wyzwolone, emanujemy nasz± kobieco¶ci± i seksapilem. Nowy zapach sprawia, ¿e jeste¶my pewne siebie a wszystko, co dotychczas by³o dla nas niemo¿liwe staje siê mo¿liwe. Poszukujemy dobrej zabawy i pragniemy uwodziæ tych, którzy tego potrzebuj±.


Nuty zapachowe:
Nuta g³owy: malina, bergamotka i kwiat pomarañczy.
Nuta serca: kwiat malwy, p³atki ró¿y i kwiat plumerii.
Nuta bazy: wanilia, heliotrop i ambra.

Dostêpne produkty:
Mexx - XX Wild - woda toaletowa atomizer 40ml- cena 78.00z³
Mexx - XX Wild - woda toaletowa atomizer 60ml- cena 107.00z³
 


2. Mexx XX Nice to zapach, który doskonale uosabia nasz± delikatno¶æ i dziewczêco¶æ. W harmonii z cia³em i dusz± pokazuje ³agodno¶æ naszej natury. Wyzwala nasz± uczuciowo¶æ, tworz±c dooko³a nas wspania³±, radosna aurê. To dziêki tej nucie zapachowej pobudza siê nasza wyobra¼nia, dziêki której ¶wiat staje siê dla nas barwniejszy, a problemy znikaj± gdzie¶ za horyzontem.


Nuty zapachowe:
Nuta g³owy: zapach bergamotki, czarnej porzeczki, limonki i soczystego melona.
Nuta serca: zapach kwiatów piwonii, konwalii, moreli i pikantnego cynamonu.
Nuta bazy: zapach cedru i sanda³owca, nuty ambrowe i pi¿mowe oraz woñ benzoesu.

Dostêpne produkty:
Mexx - XX Nice - woda toaletowa atomizer 40ml- cena 78.00z³
Mexx - XX Nice - woda toaletowa atomizer 60ml- cena 107.00z³
 

Paulina Nowak

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL