START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podre
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Chemotypy w olejkach eterycznych
Image Chemotypy w terapeutycznych olejkach eterycznych.

 

Chemotypem nazywamy odmian olejku, który posiada odmienne waciwoci pod wzgldem chemicznym, nawet jeli zosta uzyskany z identycznych pod wzgldem botanicznym rolin.

Róne warunki glebowe i klimatyczne sprzyjaj powstawaniu odmian rónicych si proporcjami wystpujcych w nich estrów, alkoholi i innych podstawowych skadników. Zmiany w skadzie chemicznym produktu w zalenoci od roku, w jakim zbierano roliny, s zjawiskiem powszechnym i bardzo dobrze znanym nie tylko w aromatoterapii, ale take choby przy produkcji win. Jeli rónice w zbiorach rolin wyhodowanych w rónych warunkach s na tyle znaczce, e mog wpyn na zmian waciwoci olejku i jeli s stae (wystpuj rok po roku), olejek mona zakwalifikowa w takim przypadku jako chemotyp, w odrónieniu od „standardowego" olejku, otrzymywanego z tej samej roliny.

Trzeba jednoznacznie podkreli, e chemotyp nie jest produktem, który zosta zmieniony czy przetworzony w jakikolwiek sposób. Niczego tu nie dodano ani nie ujto z naturalnego olejku, który wydestylowano z roliny, a chemiczne rónice midzy chemotypem a standardowym olejkiem aromatycznym powstaj  w rolinie samoistnie.

Tymianek, rozmaryn czy eukaliptus wyróniaj si du liczb chemotypów. W miar doskonalenia technik laboratoryjnych coraz wicej olejków zostanie sklasyfikowana pod wzgldem zrónicowania chemotypów.

Jedn z podstawowych zalet istnienia chemotypów jest brak moliwoci uodparnianie si na miliony chemotypów  zagraajcych nam wirusów. Std te terapeutyczne olejki eteryczne s najsilniejsz broni w walce z wirusami przy braku jakichkolwiek skutków ubocznych (czego nie mona powiedzie o syntetycznie produkowanych antybiotykach).

 

Andrzej Szymoniuk 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL