START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Jaki zapach, taki kierowca (Gazeta.pl)
Image O tym, jak zapachy wp³ywaj± na styl jazdy samochodem.

 

Zapach dañ z barów "fast food" w samochodzie powoduje, ¿e kierowcy jad± szybciej i mniej bezpiecznie. Natomiast przy zapachu kawy lub cytryny prowadzimy auto sprawniej i bezpieczniej.

Zapach dañ z barów "fast food" w samochodzie powoduje, ¿e kierowcy jad± szybciej i mniej bezpiecznie. Natomiast przy zapachu kawy lub cytryny prowadzimy auto sprawniej i bezpieczniej. Takie s± wyniki badañ na zamówienie brytyjskiego Królewskiego Automobilklubu. Naukowcy wykryli wonie korzystne i niebezpieczne dla kierowców. Rumianek, ja¶min i lawenda nazbyt relaksuj±. Zapachy ¶wie¿ego siana, drewna sosnowego i polnych kwiatów nastrajaj± zbyt refleksyjnie. Natomiast po³±czone zapachy skórzanej tapicerki i benzyny mog± sk³aniaæ starszych kierowców do niebezpiecznego szar¿owania na drodze. Bezpiecznej je¼dzie - poza aromatem cytryny i kawy - sprzyjaj± zapachy miêty, cynamonu i nowego auta.

 

IAR, pi 

Gazeta.pl 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL