START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Girls

 

Image Girls - perfumy dla m³odej damy.

 

Image Choæ wszyscy z sentymentem powracamy do krainy dzieciñstwa, doskonale pamiêtamy najg³êbiej skrywane wówczas marzenie – dorosn±æ. Wej¶æ w ¶wiat rodziców. Byæ tak samo mêskim jak tata lub tak kobiec±, jak mama. Trudno zapomnieæ wszystkie dzieciêce przebieranki – za du¿e buty na obcasie, szminka niezgrabnie wychodz±ca zza konturu ust. Sephora przygotowa³a co¶ wyj±tkowego – w sam raz dla ka¿dej m³odocianej damy. „Girls” to linia czterech zapachów – s³odkich jak pierwsze marzenia, niewinnych jak dziewczêcy u¶miech. Wody maj± kszta³t o³ówka, wiêc z powodzeniem mo¿na zabieraæ je ze sob± do szko³y, np. w piórniku.

Bia³a: kusi aromatem kremu karmelowego
Ró¿owa: pachnie landrynkami, truskawkowym musem
Fioletowa: przywodzi na my¶l s³odki smak pra¿onych migda³ów   
Niebieska: ³±czy ³agodno¶æ bia³ej czekolady z orze¼wiaj±cymi w³a¶ciwo¶ciami miêty

Woda toaletowa 10 ml – ok. 20 z³

 

Magda Machocka

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL