START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Pi, Givenchy
 
Image Zapach przygody.
 
 
Image Liczba Pi dla numerologów jest symbolem idealnej harmonii, nieskoñczono¶ci i tajemnicy. Nie bez powodu wiêc perfumy Givenchy nazwane zosta³y w³a¶nie Pi. Skomponowane s± bowiem ze szlachetnych, idealnie zharmonizowanych nut, a rozprowadzone na skórze mê¿czyzny, otulaj± go tajemnic±, która trwa w nieskoñczono¶æ.

Pi to zapach dedykowany poszukiwaczom przygód, nowych terytoriów i niesamowitych doznañ. Przeznaczony jest dla mê¿czyzn – odkrywców, którzy nie boj± siê ryzyka, s± zawsze opanowani i ¶wiadomi siebie.

Butelka o przyjemnym dla oka kszta³cie otacza le¶ny, magnetyczny i zmys³owy zapach mieszanki mandarynki z infinium i kryszta³kami benzoiny.  Geometria flakonu pe³na prostoty perfekcyjnych i czystych linii kojarzy siê z subtelno¶ci± i harmoni± a z³oto-metaliczna, finezyjna zakrêtka z luksusem.

Zapach doskonale sprawdza siê zimow± por±, jest s³odki i do¶æ ciê¿ki, na pewno znajdzie swoich wiernych zwolenników.

 

Nuty zapachowe:

Nuta g³owy: tangerynka, sosna, zio³a
Nuta serca: drzewo sanda³owe i gwajakowe
Nuta bazy: styraks, wanilia

Rok wprowadzenia zapachu: 1998


Produkty:

Woda toaletowa, naturalny spray, 30 ml — ok. 140 z³
Woda toaletowa, naturalny spray, 50 ml — ok. 180 z³
Woda toaletowa, naturalny spray, 100 ml — ok. 230 z³
Woda po goleniu, 100ml — 160 z³
Nawil¿aj±cy balsam bezalkoholowy, 100 ml — ok. 150 z³
Uniwersalny szampon, 200 ml — ok. 100 z³
Dezodorant w sztyfcie, 75 ml — ok. 85 z³
Dezodorant, naturalny spray, 150 ml — ok. 95 z³

Agnieszka Kazuñ
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL