START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Very Irresistible Men, Givenchy
 
Image Charyzmatyczny zapach szyku i elegancji.
 
 
Image Perfumy Very Irresistible Men stworzone zosta³y dla prawdziwego mê¿czyzny, indywidualisty, który chce siê wyró¿niæ z t³umu. To po³±czenie zmys³owo¶ci, charyzmy i spontaniczno¶ci, okryte mgie³k± tajemnicy. Zapach bardzo oryginalny, jedyny w swoim rodzaju, który ³±czy w sobie klasyczn± elegancjê z amerykañskim, pe³nym nieodpartego czaru stylem.

Perfumy zawieraj± w sobie mistrzowsko skomponowan± kompozycjê nut zapachowych. S³odkie i do¶æ ciê¿kie aromaty czekolady, kawy i orzechów mieszaj± siê i idealnie wspó³graj± ze ¶wie¿ymi akcentami miêty i grejpfruta, tworz±c niepowtarzalny, markowy zapach, który jest esencj± wytworno¶ci i elegancji.  Oryginalne nuty, rzadko u¿ywane do tworzenia mêskich zapachów, sprawiaj±, ¿e Very Irresistible Men to perfumy z charyzm±, zagadkow± osobowo¶ci±, ³±cz±ce udoskonalon± mêsko¶æ z figlarn± pokus±.

Klasyczny, minimalistyczny design flakonu symbolizuje naturaln± i zmys³ow± elegancjê. Szk³o, z którego wykonana jest butelka stopniowo przechodzi w ró¿ne odcienie kolorów, ukazuj±c na koñcu elektryzuj±cy, zielony ocieñ perfum, a dobrze wyprofilowana buteleczka idealnie pasuje do d³oni mê¿czyzny. Perfumy sprzedawane s± w piêknym, holograficznym opakowaniu, a najwiêkszym luksusem, potwierdzaj±cym równie¿ oryginalno¶æ pochodzenia perfum, jest element opakowania: wzór kropek umieszczony wewn±trz  pude³ka, taki sam, jak na podszewce garniturów Givenchy, zaprojektowanych przez Oswald’a  Boateng’a.


Perfumy przeznaczone s± dla dojrza³ego, znaj±cego swoj± warto¶æ mê¿czyzny. Kontrastuj±ce nuty zapachowe tworz± uwodzicielski nektar, któremu ¿adna kobieta siê nie oprze (nawet Liv Tyler, któr± jest twarz± kampanii promocyjnej kobiecej wersji Very Irresistible, ale wystêpuje równie¿ w reklamie perfum z linii mêskiej).


Nuty zapachowe:


Nuty g³owy: pestki grejpfruta, li¶cie miêty
Nuty serca: ziarenka sezamu, kawa mocca
Nuty bazy: drzewo cedrowe, drzewo orzecha laskowego

Rok wprowadzenia: 2005

Produkty:

Woda toaletowa, naturalny spray, 50 ml —ok. 200 z³
Woda toaletowa, naturalny spray, 100 ml — ok. 299 z³
Woda po goleniu, 100 ml — ok. 150 z³
Dezodorant, naturalny spray, 150 ml — ok. 95 z³
Dezodorant w sztyfcie, bezalkoholowy, 75 ml — ok. 80 z³
Energetyzuj±cy ¿el pod prysznic, 200 ml — ok. 120 z³
Balsam po goleniu, 100 ml — ok. 150 z³

Agnieszka Kazuñ
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL