START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Christina Aguilera
Image Na rynek trafi³y perfumy sygnowane nazwiskiem znanej piosenkarki.

Image

 

To zapach, który ma dodawaæ odwagi kobietom a tak¿e sprawiaæ, by poczu³y siê bardziej kobieco i zmys³owo. Perfumy sygnowane naziwskiem uwielbianej przez t³umy piosenkarki, inspirowane s± jej temperamentem, charakterem i stylem ¿ycia. Gwiazda twierdzi, ¿e odnajduje w nich sam± siebie...

 

Te panie, które chcia³yby poczuæ siê jak Christina Aguliera powinny nabyæ ten opleciony koronk± flakon perfum.

 

W kompozycji zapachowej odnajdziemy: 

W nucie g³owy: owoce gezotyczne, mandarynka,  czarna porzeczka

W nucie serca: peoni, ja¶min ¶liwka

W nucie podstawowej: wanilia, ambra, pi¿mo

 

A oto wypowiedzi Aguilery nt. zawartych w kompozycji aromatów:

"Czarna porzeczka przypomina mi mój miesi±c miodowy na Bal. Jej owocowy, soczysty zapach kojarzy mi siê z piêknymi chwilami, kiedy siedzieli¶m,y na tarasie, patrzyli¶my na zachód s³oñca i w upale orze¼wiali¶my siê ch³odnym, owocowym koktajlem z czarnej porzeczki. Jej zapach sprawi³, ¿e zapamiêta³am miesi±c miodowy jako niezwykle ¿ywio³owy i radosny"

"Ja¶min zawsze kojarzy³ mi siê z elegancj± dawnych gwiazd filmowych. Dlatego tez odpocz±tku chcia³am, by mój nowy zapach zawiera³ w sobie woñ ja¶minu, która jest nie tylko piêkna, ale równie¿ od dawna ceniona przez tradycyjnych twórców zapachów"

 

Smuk³y niczym figura Aguilery flakon perfum owiniêty zosta³ koronkowym materia³em. Stylizacja flakonu nawi±zuje stylu Aguilery - pe³nego zmys³owo¶ci, a jednocze¶nie niewinnie dziewczêcego.

 

Dane handlowe:

Woda perfumowana 15ml, cena ok.   70 z³

                              30ml, cena ok. 110 z³

 

jk 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL