START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Liberte - nowo¶æ od Cacharel
Image Recenzja perfum Cacharel, autorstwa Agnieszki Kazuñ.

 

 

Najnowszy zapach od Cacharel, który ukaza³ siê wiosn± 2007 r. to zapach dla kobiet niezale¿nych, prowadz±cych aktywny tryb ¿ycia, idealny równie¿ na jesienne, wieczorowe wyj¶cia. Perfumy stworzone s± na bazie paczuli z Indonezji i wanilii. Poza tym nucie g³owy odnajdziemy zapachy bergamotki, gorzkiej pomarañczy i innych owoców cytrusowych a w nucie serca orze¼wiaj±cy zapach icy orange water oraz bia³ych kwiatów.

 

Image

 

Mi³o¶niczki perfum znajd± w nim podobieñstwa do s³odkich i do¶æ ciê¿kich perfum Hypnose Lancome, doskona³ych na wieczorn± randkê. Równie kobiecy i intryguj±cy Libertè d³ugo utrzymuje siê na skórze i wraz z up³ywem czasu wydobywa coraz to piêkniejsze nuty.

Przyjemny dla oka, utrzymany w odcieniach czerwieni i pomarañczu, kszta³tny  flakon przykuwa uwagê i zachêca do u¿ycia.  A naprawdê warto, gdy¿ zapach wanilii, pomarañczy i cukru pudru poprawia nastrój i os³adza coraz zimniejsze i bardziej ponure, jesienne wieczory.

 

Agnieszka Kazuñ 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL