START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Ankieta - w dialogu z Klientem

Ankieta to, obok konkursu, bardzo interesuj±ca forma aktywizacji u¿ytkowników strony.

Ankietê przygotowujemy na zlecenie, na podstawie przygotowanych przez Ciebie materia³ów:

  • graficznych - loga, zdjêcia, grafiki
  • tekstowych - pytania wraz z odpowiedziami 


Jeste¶ odpowiedzialny za tre¶æ ankiety oraz jej wygl±d graficzny, co daje Ci du¿e mo¿liwo¶ci kreacyjne oraz reklamowe.

Cena: Warunki s± negocjowane indywidualnie

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL