START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Billboard rozwijany - bardzo atrakcyjna dla u¿ytkownika forma prezentacji reklamowej

 

Billboard rozwijany, dziêki mo¿liwo¶ci powiêkszania powierzchni reklamowej, posiada znacznie wiêksz± skuteczno¶æ ni¿ tradycyjny billboard. Wymaga aktywno¶ci u¿ytkownika, który kursorem "odkrywa" ukryte w billboardzie informacje o Twojej firmie, czy przedsiêwziêciu. Billboard rozwijany jest form± bardzo atrakcyjn± dla u¿ytkownika, a przy tym - niezwykle skuteczn±.

 

Format: flash, html.

Rozmiary: maksymalnie 700x300 px, waga - do 40 kB.

Cena: 70 z³  (cena za 1000 ods³on).

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL