START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Baner rozwijany - interakywna forma reklamy o du¿ych mo¿liwo¶ciach kreacyjnych

Baner rozwijany to interaktywna forma reklamy. Po najechaniu na niego kursorem myszy "rozwija siê" do wiêkszego rozmiaru. Po rozwiniêciu powierzchnia reklamowa powiêksza siê, dziêki czemu zyskujemy wiêcej miejsca na reklamowy przekaz. Powierzchnia dodatkowa daje mo¿liwo¶ci kreatywnej reklamy, bardzo dobrze zauwa¿alnej i zapadaj±cej w pamiêæ u¿ytkownika.

 

Rozmiary: maksymalnie 468x240, waga do 25 kB.


Format: Dopuszczalne formaty plików to GIF, JPEG lub PNG.

Maksymalne rozmiary po rozwiniêciu to 468x240 pikseli i 25 kB, w pliku o formacie flash do wersji 8 w³±cznie, html.

Cena: 45 z³ (cena za 1000 ods³on).

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL