START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Baner - najprostsza i najbardziej powszechna forma reklamy internetowej

 

Baner to najbardziej rozpowszechna forma reklamy w sieci. Charakteryzuje siê doskona³ym umiejscowieniem na stronie WWW, jest idealn± form± do prezenacji nazwy, logotypu, czy has³a. Dziêki lokalizacji w miejscu naturalnie skupiaj±cym ludzki wzrok, gwarantuje wysok± ogl±dalno¶æ, a tym samym - skuteczn± reklamê.

 

Forma: Graficzny prostok±t reklamowy, animowany lub statyczny.

Rozmiary: maksymalnie 468x60 pikseli, pojemno¶æ do 15 kB.

Lokalizacja: Baner umiejscowiony jest w górnej, presti¿owej i najlepiej zauwa¿alnej czê¶ci strony WWW.

Cena: 30 z³ (cena za 1000 ods³on).

 
nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL