START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
P³ukanki

Image P³ukanie jest metod± szybkiego i skutecznego leczenia schorzeñ gard³a i jamy ustnej.

 

P³ukanie gard³a to bezpo¶redni sposób leczenia gard³a. Dzia³a bardzo szybko i skutecznie, poniewa¿ olejek dzia³a wprost na miejsce zmienione chorobowo.

Aby przygotowaæ p³ukankê nale¿y w po³owie szklanki wody (niezbyt gor±cej, ale tak¿e - niezbyt zimnej) wymieszaæ od dwóch do trzech kropli olejku eterycznego.

 

Uwaga!

Nale¿y bezwglêdnie pamiêtaæ, ¿e olejków eterycznych nie mo¿na stosowaæ u dzieci poni¿ej pierwszego miesi±ca ¿ycia, natomiast u dzieci do 7 roku ¿ycia mo¿na stosowaæ jedynie trzech olejków - lawendowego, rumiankowego i z li¶ci drzewa herbacianego.

 

jk 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL