START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
KOMPRESY

Image Kompresy s± form± miejscowej k±pieli aromaterapeutycznej. Stosujemy je na miejsca zmienione chorobowo.

 

Przygotowanie kompresu w kilku krokach:
 

  • Przygotuj roztwór wodny olejku eterycznego (b±d¼ jego mieszkanki), w proporcjach 5 kropli olejku (lub mieszkanki) na     100 m³ wody.
  • Nas±cz roztworem przygotowany materia³ - watê, rêcznik, gazê, chusteczkê do nosa, flanelê.
  • Przy³ó¿ nas±czony materia³  do miejsca zmienionego chorobowo.
  • Kompres utrzymuj na chorym miejscu przynajmniej 15 minut. 

 

Uwagi:

  • Przy bólach reumatycznych, artretycznych, miê¶niowych, bólach brzucha lub pleców stosowane k±piele powinny byæ mo¿liwie jak najcieplejsze. By ogrzaæ kompres, przy³ó¿ do niego termofor wype³niony gor±c± wod±.
  • Przy bólach ¶ciêgien, bólach g³owy i bólach pourazowych, kompresy powinny byæ zimne. W tym celu przy³ó¿ do kompresu lód w torebce foliowej, b±d¼ jakikolwiek zamro¿ony produkt.


Wa¿ne:

  • Pod ¿adnym pozorem nie mo¿na stosowaæ nierozcieñczonych olejków eterycznych bezpo¶rednio na skórê ! 

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL