START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Swiat perfum

 

 

Image Dzia³ dla wszystkich mi³o¶niczek (a tak¿e mi³o¶ników) bran¿y perfumeryjnej. W trzech przygotowanych dla Ciebie kategoriach odnajdziesz interesuj±ce i przydatne dla siebie informacje:

 

1) Aktualno¶ci - tu najnowsze nowinki rynku - nowe zapachy, kampanie reklamowe perfum, informacje i opisy wydarzeñ zwi±zanych z promocj± pachn±cej nowo¶ci.

 

2) W ¶wiecie perfum - tu znajdziesz informacje o tym w jaki sposób i co czujemy - dotkniemy tematyki fizjologii wêchu, a tak¿e psychologii jego odbioru. Poza tym trafisz tu na wszelkie mo¿liwe teksty powi±zane z tematyk± perfum - gar¶æ wiedzy historycznej na temat perfum i ich wielkich kreatorow, fragmenty literatury z zapachem w tle (b±d¼ na pierwszym planie),przegl±d i analiza najs³ynniejszych kampanii reklamowych w historii i wiele wiele innych pachn±cych informacji.

 

3) Baza zapachowa - tu przegl±d pachn±cych produktów - analiza bukietów zapachowych, przeznaczenia do stosowania, zdjêcia flakonów i materia³ów kampanii reklamowych, dostêpne produkty oraz ich orientacyjne ceny. Przejrzyj recenzje perfum stworzone przez dziennikarzy Redakcji. Wybierz zapach specjalnie dla siebie!

 

Inne informacje na temat bran¿y perfumeryjnej na naszym vortalu:

  • zdjêcia kampanii reklamowych marek perfumeryjnych znajdziesz w GALERII
  • na reklamy tv perfum tragisz w GALERII VIDEO
  • przegl±d drogerii i perfumerii, w których kupiæ mo¿esz recenzowane perfumy umieszczony jest w KATALOGU WWW


 

 Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL