START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podre
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Aromaterapia

 

Image A r o m a t e r a p i a 

 

Wbrew niektórym opiniom, nie jest magiczn zabaw szamanów. Nie jest te wymylnym placebo na wszelkie ludzkie bolczki. Aromaterapia to prnie rozwijajca si metoda medycyny niekowencjonalnej. Metoda powszechna, bo dla kadego, zdrowa, bo posugujca si jedynie naturalnymi narzdziami i skuteczna, bo wykorzystujca tkwice w przyrodzie dobrodziejstwa. 

 

Aromaterapi mona stosowa profilaktycznie lub leczniczo. Mona wykorzystywa j równolegle z leczeniem konwencjonalnym. Oczywicie, jeeli takie jest konieczne, nie zastpi go leczenie zapachem. Moe je jednak skutecznie wspiera. Nie nadwyra organizmu i nie osabia go. Aromaterapia, mdrze i ostronie stosowana, ma jedynie pozytywne dziaanie dla zdrowia czowieka. Jej gówn si s pynce z naturalnego rodowiska zdrowotne ekstrakty. Olejek eteryczny, rolinyy wycig i podstawowe narzdzie leczenia zapachem, to substancja bardzo silnie dziaajca. Nawet znikoma jej ilo wykazuje dziaanie prozdrowotne. Rónorodno dostpnych olejków daje nam nieograniczone wprost moliwoci leczenia. 

 

Aromaterapia jest metod prost, a zarazem - skuteczn. Nie wymaga specjalistycznej aparatury, ani duych nakadów finansowych. By czerpa z niej zdrowotne korzyci, wystarczy podstawowa wiedza i przestrzeganie kilku wanych zasad. Zapach leczy, odbudowuje i koi. Wpywa na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Pozwala take stabilizowa ycie emocjonalne. Infekcje dróg oddechowych, migrena, oparzenie; dugotrway stres i bezsenno; poczucie osamotnienia i przejmujcy al - na wszystkie te dolegliwoci i stany jest naturalne lekarstwo. Nazywa si je aromaterapi.

 

 

 

 

 Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL