START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Aktualno¶ci
Yankee Candle Od¶wie¿a Cztery Gwiazdki w Sheratonie
ImageFirma Yankee Candle og³osi³a, ¿e go¶ciom hoteli Sheraton zafundowano nowy sygnowany zapach, stworzony przez Yankee Candle, przy wspó³pracy, z przoduj±cym ¶wiatowym dostawc± zapachowych rozwi±zañ biznesowych, ScentAir Technologies.
 
Nowe trendy w marketingu zapachowym
ImageFirma Nooka (z siedzibê w Nowym Jorku), która zas³ynê³a dziêki innowacyjnej kolekcji zegarków, wkroczy³a do bran¿y endorfinowej wraz z wypuszczeniem na rynek nowej linii perfum trafnie nazwanej Nooka.
 
Zwolniony z powodu... ansomii
ImageJak wa¿ny jest, najmniej ze wszystkich zmys³ów doceniany, zmys³ powonienia? Wystarczy zapytaæ policjanta Davida Agostino, którego zawieszenie w pe³nieniu obowi±zków policjanta w Pittsburghu z powodu ansomii (upo¶ledzenia wêchu) zosta³o poparte przez S±d Apelacyjny w Harrisburgu.
 
Pachnieæ jak... hamburger
ImageSieæ barów szybkiej obs³ugi Burger King promuje perfumy mêskie o zapachu... miêsa.
 
perfumy do w³osów z FM GROUP
ImageJak sprawiæ, by w³osy by³y pachn±ce i zdrowe?
 
Piêæ kultowych zapachów
ImageW przegl±dzie The People of the Labyrinths Amaze , magazyn Style wydrukowa³ krótki artyku³ o piêciu najwspanialszych, kultowych perfumach. Zapachowi wygrani to: The People of the Labyrinths Luctor et Emergo, Kai, Kiehl’s mech, Musk, Monyette Paris i Apothia if.
 
Smells like film spirit

ImageCzyli o tym, jak pachn± filmy

 
Zapach niebezpieczny w samochodzie
Image Zapach w samochodzie zagro¿eniem dla zdrowia.
 
Perfumy roku 2007
Image Wyniki konkursu Uroda Beauty Expert 2007 w kategorii: perfumy damskie.
 
Ekskluzywne perfumy dla psów (PAP)

Image

38 funtów za flakonik perfum dla Twojego psiaka...

 
Liberte - nowo¶æ od Cacharel
Image Recenzja perfum Cacharel, autorstwa Agnieszki Kazuñ.
 
Tokio by Kenzo

ImageNowy zapach od Kenzo.

 Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL