START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
W ¶wiecie perfum
Lista 10 najlepszych zapachów lata 2009
ImageOto lista zapachowych hitów tegorocznego lata.
 
Zapachowe kreacje
ImageKreacja – s³owo niezbyt d³ugie, lecz jak¿e pojemne. W s³owniku jêzyka polskiego czytamy bowiem, i¿ wyraz ten odnosi siê zarówno do zagranej w interesuj±cy sposób roli w filmie czy sztuce, eleganckiego stroju, w szczególno¶ci kobiecego, jak równie¿ samego aktu tworzenia i wytworu tej¿e czynno¶ci. Ju¿ s³yszê, jak wielu z Was mruczy pod nosem: Ale co to wszystko ma wspólnego z zapachami? A w³a¶nie, ¿e ma i to wiêcej ni¿ mog³oby siê wydawaæ.
 
M³odzie¿owa seria FM GROUP
ImageCzyli o tym jak pachnie modny nastolatek
 
Zapachnia³o kameralno¶ci±

Image Jest ich w Polsce tylko kilkana¶cie. Pozwalaj±  oderwaæ siê od rzeczywisto¶ci, przenie¶æ w ¶wiat unikalnych pachnide³. Ka¿dy kszta³t, kolor i zapach decyduje o klimacie tych miejsc. Choæ nigdzie siê nie reklamuj± i s± niewielkie, maj± wielk± si³ê przebicia. Co takiego? Malutkie perfumerie, pe³ne nie tylko perfum, ale i myde³ek, kremów oraz pachn±cych dodatków do domu.

 
XVIII - XIX - wieczne nastroje zapachowe
XVIII i XIX-wieczne nastroje zapachowe
 
Connect for her, Esprit
Image Perfumy egzotyk± pachn±ce.
 
Perfumy dla nastolatek
Image Perfumy dla nastolatek.
 
Mê¿czyzna pachn±cy latem
Image O mêskich perfumach pachn±cych latem.
 
Najdro¿sze perfumy trafi³y do Ksiêgi Guinnessa.
Image O najdro¿szych perfumach ¶wiata.
 
Aktualny ranking kobiecych perfum.
Image Ranking najbardziej popularnych perfum dla kobiet.
 
Ka¿da epoka ma swój aromat.Renesans.
Image Ka¿da epoka ma swój aromat. Renesans.
 
Giorgio Armani. ¯ycie i kariera.
Image Kilka faktów z ¿ycia s³ynnego kreatora mody i autora perfum.
 
¦redniowieczni amatorzy wonno¶ci
Image Jak pachnia³o ¶redniowiecze?
 
S³odki zapach alergii na perfumy
Image Alergie na perfumy.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 14 z 96Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL