START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Olejki i aromaty
Olejki do k±pieli w aromaterapii
ImageCiep³a k±piel to najlepszy sposób na rozlu¼nienie po ciê¿kim dniu w pracy czy domu. Od wieków ludzie doceniaj± relaksacyjne i lecznicze w³a¶ciwo¶ci cieplej wody. Obecnie robimy jednak krok do przodu i dodajemy odrobinê ciep³a w postaci zapachowych olejków do k±pieli.
 
Czym s± olejki eteryczne?
Olejek eteryczny to ciek³a substancja uzyskiwana poprzez destylacjê  (najczê¶ciej z par± wodn± lub wod±) z li¶ci, ³odyg, kwiatów, kory, korzeni i innych czê¶ci ro¶liny.
 
Sposób na letni± chandrê
ImageW parze z przyjemno¶ciami, jakie niesie nam lato id± te¿ niestety fale mêcz±cych upa³ów, bolesne oparzenia s³oneczne oraz uci±¿liwe komary. Tom Havran, odpowiedzialny za rozwój  produktów w firmie Aura Cacia, udziela kilku cennych wskazówek w jaki sposób przy pomocy olejków eterycznych sprawiæ, by okres wakacyjny by³ jeszcze bardziej przyjemny.
 
Magia pomarañczy
ImageOwoc pomarañczy ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach farmakologicznych i kosmetycznych. Wykorzystuje siê zarówno same owoce, jak i kwiaty pomarañczy.
 
Niezwyk³e w³a¶ciwo¶ci olejku ró¿anego.
Image O leczniczych w³a¶ciwo¶ciach ró¿y przeczytacie w artykule Andrzeja Szymoniuka.
 
Podzia³ olejków ze wzglêdu na ich w³a¶ciwo¶ci

Image Sprawd¼, jaki olejek w³a¶ciwy bêdzie dla Ciebie.

 
Olejki eteryczne
 
Image Tu znajdziecie podstawowe informacje o olejkach eterycznych.
 Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL