START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Rodzaje terapii
Feng Shui i aromaterapia
ImageZastanawiasz siê dlaczego niektórzy ludzie odnie¶li sukces finansowy? Zapro¶ pieni±dze do swojego domu.
 
Aromaterapeutyczna k±piel

ImageK±piel aromaterapeutyczna leczy nasz± skórê, relaksuje oraz poprawia kondycjê psychiczn±. Sprawd¼, jak nale¿y j± przygotowaæ.

 

 
P³ukanki

Image P³ukanie jest metod± szybkiego i skutecznego leczenia schorzeñ gard³a i jamy ustnej.

 
Masa¿

Image W trakcie masa¿u aromaterapetycznego zbawiennie dla naszego zdrowia ³±cz± siê aromaty olejków eterycznych oraz potêga zmys³u dotyku. 

 
KOMPRESY

Image Kompresy s± form± miejscowej k±pieli aromaterapeutycznej. Stosujemy je na miejsca zmienione chorobowo.

 

 
INHALACJE

Image Inhalacje to najprostsza, najbardziej popularna i najszerzej rozpowszechniona metoda aromaterapii. 

 Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL